ParexGroup tham gia với Habitat For Humanity Thailand, một tổ chức phi lợi nhuận, để phát triển chất lượng cuộc sống cho cộng đồng người Thái thông qua việc xây dựng một khu dân cư tại huyện PakHai, tỉnh Ayuthaya, nơi bị lũ lớn trong năm 2011 và 2016.