Mỗi năm một lần chúng tôi tổ chức Ngày an toàn toàn cầu, nơi các vấn đề về sức khỏe và an toàn và các giải pháp được thảo luận giữa các nhân viên từ khắp nơi trên thế giới.

Đó là một ngày dành riêng để thảo luận và khám phá tất cả các vấn đề an toàn có liên quan xuất hiện trong ngành của chúng tôi.

Một trong những mục tiêu là nâng cao nhận thức thông qua các hoạt động thực tế như mô phỏng lái xe nâng, kiểm tra va chạm và kiểm tra các vấn đề về lưu trữ và vệ sinh.

Mỗi năm một chủ đề được chọn bởi nhóm và được giới thiệu thông qua một bộ phim hoặc một bài thuyết trình về kinh nghiệm của một quốc gia cụ thể.