Lanko 162 flow prime

Là lớp lót liên kết tạo ra lớp liên kết trên bề mặt nhẵn hoặc được trám kín hoặc bề mặt xốp. Nó tăng cường cường độ bám dính lên bề mặt cho vữa và làm giảm hiệu ứng bóng khí (lỗ nhỏ li ti), khả năng hấp thụ của mặt nền.

Danh mục: ,

Mô tả

–  Mặt nền gốc xi măng

Màu sắc/kích thước

–  Đóng gói: 5 lít/Can ; 20 lít/Can
–  Màu sắc: Trắng sữa lỏng

Đặc tính

– Tạo lớp liên kết
– Tăng cường độ liên kết
– Giảm hiệu ứng bóng khí
– Dễ sử dụng

Download