Lanko 231 weatherproof

Là sản phẩm sử dụng ngay, gốc dung môi chứa silane/siloxane. Nó tản rộng vào các mao mạch và tạo thành một lớp vững chắc trong mặt nền.

Danh mục: ,

Mô tả

Bảo vệ mặt đứng và mặt dốc:
– Bê tông
– Bê tông xốp
– Lớp trát vữa đông cứng trong nước
– Xi măng pha sợi
– Sa thạch
– Gạch và ngói
– Đá tự nhiên

Màu sắc/kích thước

–  Đóng gói: 5 lít/Can
–  Màu sắc: Màu trắng sữa

Đặc tính

– Không làm thay đổi hình thức bề mặt
– Hình thức như ngọc trai
– Thẩm thấu rất tốt
– Có thể ứng dụng trên bề mặt ẩm
– Kháng phong hóa rất tốt

Tải mẫu sản phẩm