Lanko loft

Mô tả

LANKO LOFT là vữa xi măng đặc biệt được sử dụng với một lớp phủ sáp được xây dựng để tạo ra phong cách loft công nghiệp. Nó rất dễ dàng để áp dụng, có thể được sử dụng để tạo ra kết cấu như mong muốn.

Màu sắc và kích thước

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged

Đặc tính

Lorem Ipsum is simply dummy text of the printing and typesetting industry. Lorem Ipsum has been the industry’s standard dummy text ever since the 1500s, when an unknown printer took a galley of type and scrambled it to make a type specimen book. It has survived not only five centuries, but also the leap into electronic typesetting, remaining essentially unchanged

Tải mẫu sản phẩm