Theo hợp tác với Thủy quân lục chiến Hoàng gia Thái Lan tại Sattahip, Chonburi, Ban quản lý và nhân viên của ParexGroupo Thái Lan đã tổ chức hoạt động CSR để trồng san hô ở đó để chứng minh sự chăm sóc và bảo tồn đa dạng sinh học biển của chúng ta.